နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လက်ခုပ်ကုန်း)ကို (၃-၅-၂၀၁၀) တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။