World Youth Skill Day

Story Campaign, Inspiring Youth in TVET#TVETYouthStories#LearningNeverStops UNESCO-UNEVOC World Youth Skills Day အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လက်ခုပ်ကုန်း)မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား မောင်ဝေယံလင်းအား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ခြင်း