ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်မှန်းချက်များ

ရည်ရွယ်ချက်-အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လက်ခုပ်ကုန်း)သည် ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု (Hard Skill) လိုအပ် ချက်များ၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြား တွေးခေါ်နိုင်သော စွမ်းရည်၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သောစွမ်းရည်နှင့် ခွဲခြားဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်သောစွမ်းရည် စသည့် (Soft Skill) လိုအပ်ချက်များ နှင့်ပြည့်စုံသော  လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ ပိုမိုတိုးတက် မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်-ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက်...