ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း(၂၀၁၉-၂၀၂၀)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန

နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(လက်ခုပ်ကုန်း)

                                                                          ရက်စွဲ။    ။၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂)ရက်

                 နည်းပညာသက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်း(လက်ခုပ်ကုန်း)မှ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလတွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော GTHS ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာလိုက်သည်။

(မှတ်ချက်။     ရမှတ်အဆင့်လိုက်)

စဉ်      ခုံအမှတ်        အမည်                                                 မှတ်ချက်

၁        E-1               မောင်ကောင်းခန့်ဇော်

၂        E-29             ​​မောင်ကောင်းမင်းခန့်

၃        E-67             မောင်အောင်လင်းကျော်        ​

၄        E-58             ​​မောင်ကျော်ကိုကိုလွင်

၅        ​E-86             မောင်ဗိုလ်ဗိုလ်ထက်

၆        E-41             ​မောင်မိုးသောက်ပြည့်စုံ

၇       E-62             မောင်သားညီညီထက်

၈​          E-89             မောင်လင်းလင်းထွန်း

၉        E-4              ​မောင်ကြယ်စင်ယံ

၁၀      E-12             ​မောင်တင်မောင်ချိုလွင်

၁၁      E-6               ​မောင်မိုးမြတ်ထွဋ်

၁၂      ​E-25             မောင်ထက်ကိုလင်း

၁၃      E-40             ​မောင်မျိုးမြင့်ကျော်

၁၄      E-92             ​မောင်ဝေယံဖြိုး(၁)

၁၅      E-17             မောင်ရန်လင်းရှိုင်း

၁၆      E-70             ​မောင်နန္ဒမျိုးထက်

၁၇     ​E-77             မောင်လူမင်းခန့်

၁၈      E-56             မောင်မိုးထက်ယံ

၁၉      ​E-73             မောင်ရဲမာန်အောင်

၂၀​      E-79             မောင်မင်းသန့်

၂၁​      E-03             မောင်ထက်ပိုင်စိုး

၂၂​       E-37             မောင်ကျော်ဇောလင်း

၂၃​        E-52                 မောင်သိန်းမော​င်မောင်

၂၄      E-59             ​မောင်ရဲရင့်ထွန်း

၂၅      E-35             ​မောင်ဇော်လွင်ထက်

၂၆      E-36             ​မောင်ဖြိုးဇေလျှံ

၂၇      E-71             မောင်သက်ပိုင်စိုး

၂၈​      E-72             မောင်လင်းဘုန်းအံ့

၂၉​      E-76             မောင်ဝေယံလင်း

၃၀​      E-81             မောင်အောင်မျိုးမင်း

၃၁      E-32             ​မောင်ဇင်လင်းထက်

၃၂​      E-05             မောင်မင်းသန့်ဦး

၃၃​       E-07                 မောင်ဟိန်းထက်ဇော်

၃၄​      E-10             မောင်ကျော်စိုးဟန်

၃၅      E-14             ​မောင်ဇင်မင်းထက်

၃၆      E-45             ​မောင်သူထူးလွင်

၃၇​     E-63             မောင်ဝဏ္ဏထွန်း

၃၈      E-23             မောင်ပြည့်ဖုန်းသော်

၃၉​      E-93             မောင်ဟန်မင်းထွန်း

၄၀​      E-100           မောင်မင်းခန့်မောင်

၄၁      E-08             ​မောင်အောင်စိုးထက်

၄၂​      E-34             မောင်မြတ်မိုးဦး

၄၃​      E-68             မောင်ကျော်နဒီယံ

၄၄      E-82             ​မောင်သူရိန်ထက်

၄၅      E-88             ​မောင်သန်းထိုက်အောင်

၄၆      E-16             မချိုလဲ့ခိုင်

၄၇​     E-55             မောင်တင်ဝင်းနိုင်

၄၈      E-95             မမေသူလှိုင်

၄၉      E-101           ​မောင်ဝေယံဖြိုး(၂)

၅၀      E-15             ​မောင်အောင်ဆန်းပြည့်

၅၁      E-22             မောင်ကောင်းခန့်မော်

၅၂​      E-31             မောင်ထူးပြည့်မာန်

၅၃      E-50             ​မောင်ဥက္ကာဗိုလ်

၅၄      E-60             ​စောစာဟဲဟေဘလုမူး

၅၅​      E-64             မောင်ဟိန်းပြည့်စုံ

၅၆      E-27             ​မောင်ဝေပိုင်အောင်

၅၇     E-28             ​မောင်မြတ်သုခ

၅၈      E-30             ​မောင်ဇေယျာလင်း

၅၉​      E-57             မောင်ရှင်းခန့်

၆၀      E-02             ​မောင်သက်ထူး

၆၁      E-47             ​မောင်ပြည့်ဘုဏ်းကျော်

၆၂      E-83             မောင်ဖုန်းဇော်ဟန်

၆၃      E-94             ​မောင်နေသူလှိုင်

၆၄      E-11             မောင်ဝေယံထက်

၆၅      E-33             ​မောင်မင်းခန့်

၆၆​      E-46             မောင်မိုးလွင်

၆၇     E-65             ​မောင်ဟိန်းဘိုဘို

၆၈​      E-78             မောင်ဇော်ဟိန်းဟိန်း

၆၉      E-84             ​မောင်ဇေယျ

၇၀     E-91             ​မောင်ဟိန်းသန့်မင်း

၇၁​     E-48             မောင်မင်းထွဋ်အောင်

၇၂      E-49             ​မောင်ဇော်လွင်ထူး

၇၃     E-96             မောင်ဖြိုးမင်းခန့်

၇၄​     E-13             မောင်အောင်ဖြိုးသက်

၇၅     E-38             ​မောင်ကျော်မျိုးလင်း

၇၆​     E-44             မောင်ရဲသူရအောင်

၇၇​     E-61             မောင်သက်နိုင်

၇၈     E-74             မောင်ရှင်းသန့်အောင်

၇၉     E-75             ​မဖြူစင်သန့်

၈၀      E-98             မောင်ဇင်မင်းချစ်

၈၁​      E-90             မောင်စောသီဟသိမ်း

၈၂      E-99             ​မောင်ဇင်မင်းသစ်

၈၃      E-21             မောင်နိုင်ထွဋ်အောင်

၈၄      E-43             ​မောင်ရဲလင်းထွဋ်

၈၅​      E-26             မောင်ဇင်ဖြိုးအောင်

၈၆      E-54             ​မောင်ဝင်းမင်းခန့်

၈၇     E-87             ​မောင်ဟိန်းလတ်ကျော်

၈၈​      E-66             မောင်ပြည့်ဖြိုးသူ

၈၉      E-80             မမေသက်မှူးပိုင်

၉၀      E-51             မောင်ကောင်းခန့်ညားလွင်