စာပေဌာန

စဉ်အမည်ဌာနရာထူး
ဒေါ်ရတနာဝင်းအင်္ဂလိပ်စာဌာနကထိက၊ဌာနမှူး
ဒေါ်ထက်ထက်ရွှေဇင်ချောမြန်မာစာဌာနနည်းပြ
ဒေါ်တင်မာချိုရူပဗေဒဌာနနည်းပြ
ဒေါ်‌ဝေမာလွင်ဓာတုဗေဒဌာနနည်းပြ
ဒေါ်ဝတ်ရည်အောင်သင်္ချာဌာနနည်းပြ