ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား(၂၀၁၉-၂၀၂၀)